Sanitarija

Naujienos

Maudyklų ir jų smėlio tyrimų rezultatai

2020 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje buvo atlikti maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimai šiose rekreacinėse zonose, kurias yra pamėgę Kretingos rajono gyventojai ir svečiai: Kretingos Dvaro parko I tvenkinio, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Juodupėnų tvenkinio, Salanto upės prie užtvankos Salantuose, Klibių tvenkinio ir Vydmantų tvenkinio.  Išsamiau »

Maudyklų vandens ir smėlio kokybė atitinka higienos normos reikalavimus

2020 m. liepos mėnesio paskutinėmis dienomis buvo atlikti maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimai rekreacinėse zonose, kurias yra pamėgę Kretingos rajono gyventojai ir svečiai: Kretingos Dvaro parko I-ojo tvenkinio, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Juodupėnų tvenkinio, Salanto upės prie užtvankos Salantuose, Klibių tvenkinio ir Vydmantų tvenkinio.  Išsamiau »

Dėl planuojamų stebėti maudyklų

Gyventojų dėmesiui!

2020 metų maudymosi sezono metu, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 15 d., Kretingos rajone planuojama stebėti Kretingos Dvaro parko I tvenkinio, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Juodupėnų tvenkinio ir Salanto upės Salantuose prie užtvankos maudyklų vandens ir smėlio kokybę.  Išsamiau »

Programos

 

Maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2013-2016 metais:

 

Vandens telkinys
Tyrimų skaičius
Atitiko higienos normą */
Neatitiko higienos normos
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
Kretingos dvaro parko I tvenkinys
4
4
 
4
4/ 0
4/ 0
4/ 0
4/ 0
Salanto upė (prie užtvankos) Salantuose
4
4
 
4
4/ 0
4/ 0
4/ 0
4/ 0
Kašučių ežeras
4
4
 
4
4/0
4/ 0
4/ 0
4/ 0
Juodupėnų tvenkinys
4
4
 
4
4/0
4/ 0
4/ 0
4/ 0
Padvarių tvenkinys ties Kurmaičiais
4
4
 
4
4/0
4/ 0
4/ 0
4/ 0
Darbėnų tvenkinys
-
-
-
4
-
-
-
4/ 0
 
* - Vandens mikrobiologinės taršos rodikliai neviršija higienos normoje HN 92:2007 reglamentuotų vandens kokybės reikalavimų.

  

2012-2014 m. akustiniam aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsena

 

2015-2017 m. akustiniam aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsena

 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ norminiai garso dydžiai:

6.00–18.00 val. ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis yra 65 dBA, ribinis maksimalus – 70 dBA

18.00–20.00 val. ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis yra 60 dBA, ribinis maksimalus – 65 dBA

22.00–6.00 val. ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis yra 55 dBA, ribinis maksimalus – 60 dBA

 

Tabako gaminių vartojimo kontrolė

Tabako gaminių kontrolę reglamentuoja LR Tabako kontrolės įstatymas, kurio 19 straipsnis nurodo, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama:

  • visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių teritorijose;
  • darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
  • bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;
  • visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems.
  • restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
  • transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.

   Išsamiau »