Plėtra

Plėtros projektai

Įgyvendintas projektas „Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis“

 

Pagal pasirašytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą sutartį, Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais – Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybių administracijomis įgyvendino projektą Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0022 „Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis“. Bendra projekto vertė sudarė – 149,5 tūkst. eurų, iš kurių ES – 127,3 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto lėšos – 22,2 tūkst. eurų. Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos evangelikų liuteronų draugija „Sandora“ įgyvendina projektą „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje, kuriuo siekiama padidinti vaikų dienos centrų paslaugų prieinamumą Kretingos mieste.  Išsamiau »

Įgyvendinamas projektas „Asfalto dangos įrengimas Naujųjų Gintarų gatvėje (KT7401 ir KT7423), Kartenos miestelyje“

Kretingos rajono savivaldybės administracija šiuo metu įgyvendina projektą „Asfalto dangos įrengimas Naujųjų Gintarų gatvėje (KT7401 ir KT7423), Kartenos miestelyje“, kurio metu planuoja įrengti 1,12 km ilgio asfalto dangos ruožą Naujųjų Gintarų g., Kartenos miestelyje. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama vietiniams keliams“.  Išsamiau »

Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse

Kretingos rajono savivaldybės administracija vykdo projektą „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0002) finansuojamą iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas įgyvendinamas su partneriais - Klaipėdos miesto savivaldybe ir Klaipėdos rajono savivaldybe. Šio projekto apimtyje yra numatytas LEAN vadybos metodų sistemos diegimas projekte dalyvaujančių savivaldybių administracijose (LEAN metodų apmokyta ne mažiau kaip 600 darbuotojų, sertifikuota ne mažiau kaip 50 darbuotojų, įdiegti 7 LEAN vadybos metodai 3 savivaldybių administracijose).  Išsamiau »

Bus modernizuota dalis Kretingos miesto apšvietimo sistemos

Kretingos rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“, kuriuo siekiama atnaujinti dalį Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos: dalyje gatvių pakeisti neefektyvius šviestuvus į energiją taupančius, dalyje gatvių modernizuoti visą apšvietimo infrastruktūrą bei atnaujinti valdymo spintas. Įgyvendinus projektą modernizuojamose gatvių atkarpose bus sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. galutinių energijos sąnaudų, modernizuoti 833 vnt. šviestuvų.  Išsamiau »

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ bus atnaujintos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos lopšeliu-darželiu „Žilvitis“ įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, kurio metu siekiama pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Kretingos mieste.  Išsamiau »

Baigiamas įgyvendinti projektas turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimui ir pritaikymui neįgaliųjų poreikiams

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Palangos miesto savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.  Išsamiau »

Rekonstravus lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastatą, bus įrengtos dvi naujos grupės

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“ įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, kurio metu siekiama padidinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą sąraše laukiantiems vaikams.  Išsamiau »

Išleisti žemėlapiai apie pažintinius gamtos takus Klaipėdos regione

Įgyvendinant projektą Nr. LLI-010 „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems (UniGreen)“ vienas reikšmingiausių „UniGreen“ projekto rezultatų yra išleistas Gamtos takų vadovą (gidas), kuriame pateikiama daugiau nei 80 maršrutų gamtos takais Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje, jį galima gauti visuose Kuržemės ir Šiaurės Lietuvos turizmo informacijos centruose ir peržiūrėti parsisiųsti gamtos takų vadovo *.pdf versiją lietuvių, anglų ir latvių kalbomis elektroninėje prieigoje https://www.kurzemesregions.lv/en/new-guidebook-on-nature-trails/.  Išsamiau »

Lietuvoje ir Kuržemėje sukurta 10 naujų gamtos turizmo objektų

 

Naujas miesto laisvalaikio parkas Kretingoje – Jauryklos parkas, medinis lentų takas Kirkilų gamtos rezervate Biržų regioniniame parke, 4 pontoninės prieplaukos su takais ir poilsio zonomis Aukštaitijos nacionaliniame parke, taip pat erdvi, rekonstruota apžvalgos aikštelė Platelių ežero pakrantėje, Žemaitijos nacionaliniame parke – visa tai sukurta įgyvendinant projektą „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“, kuris tęsėsi 2,5 metų ir buvo įgyvendintas bendradarbiaujant 7 partneriams Latvijoje ir 4 partneriams Lietuvoje.  Išsamiau »

Bendrųjų planų sprendiniai

Parengtas bendrasis Kretingos miesto ir rajono planas

 

Informuojame, apie parengtus Kretingos r. sav. teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius

 

Pradėtos bendrojo plano keitimo procedūros

 

2020 m. vasario 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-133 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos 2 variantui“

 

 

 

Bendrojo plano keitimo sutartis (2019 m. sausio 24 d.)

2018 m. gegužės 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-449 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir  jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“

 

 

***

 

 

 
    EUROPOS SĄJUNGA

 

ES LĖŠOS – PROJEKTUI „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PARENGIMAS“ 

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas“ pagal BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)”, kuriam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo gauta 862 500 Lt. Savivaldybė įsipareigojo pridėti 241 500 Lt savų lėšų, dar 46 000 Lt projektui buvo skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.  Išsamiau »