Projektų finansavimas

 

Finansavimo ir atrankos kriterijai

Bendruomeninių organizacijų projektų finansavimas

 2021 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“

Priedas

 

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas

 Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatai (pakeitimas) ( pakeitimas)

 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

 2021 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo"

Priedas

 

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-305 "Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo"

 Priedas

 

Kvietimai teikti paraiškas

Skirtas finansavimas

2021 metais

2021 m. balandžio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-452 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti"

 2020 metais

2020 m. vasario 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-166 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo"

 2020 m. kovo 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-201 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2020 m. gegužės 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-498 „Dėl lėšų skyrimo kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti"

 2020 m. birželio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-575 „Dėl lėšų skyrimo"

2020 m. rugsėjo 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-962 „Dėl lėšų skyrimo“

 2019 metais

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-229 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-230 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-231 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-269 „Dėl lėšų skyrimo“

 2018 metais

 2018 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-161 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

2018 m. kovo 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-178 „Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams įgyvendinti“

2018 m. balandžio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-354 „Dėl lėšų skyrimo“

 2017 metais

2017 m. kovo 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-273 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo“

 2017 m. balandžio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-338 „Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams vykdyti“

 2017 m. balandžio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-339 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti“

2017 m. gegužės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-399 „Dėl lėšų skyrimo“

2017 m. rugpjūčio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-665 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-666 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-674 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-675 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-678 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-683 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-707 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-710 „Dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti“

2017 m. rugpjūčio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-734 „Dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti“

 

Skirtas finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Suvestinė pagal seniūnijas

2019 m. liepos 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-573 „Dėl lėšų paskirstymo “

2019 m. liepos 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-574 „Dėl lėšų paskirstymo“

2019 m. liepos 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-584 „Dėl lėšų paskirstymo“

2019 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-586 „Dėl lėšų paskirstymo“

2019 m. liepos 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-596 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-614 „Dėl lėšų paskirstymo“

2019 m. liepos 25 d. Nr. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-631 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2020 m. gegužės 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-543 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. gegužės 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-544 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. gegužės 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-545 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. gegužės 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-547 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. birželio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-573 „Dėl lėšų skyrimo"

 2020 m. birželio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-616 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. birželio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-617 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. birželio 12 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-618 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. birželio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-637 „Dėl lėšų paskirstymo"

 2020 m. liepos 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-757 „Dėl lėšų skyrimo"

Suvestinė pagal seniūnijas 2020