Lapkritis

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

21 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

23 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl pritarimo projekto „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“

Priedas

22 1 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

Priedai

23 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybių skaičiaus nustatymo“

21 0 2

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl žemės sklypo, esančio Kėkštų k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., pirkimo“

22 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl nepritarimo bendrojo naudojimo kelio įtraukimui į Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių sąrašą“

21 0 2

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

22 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

22 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl komisijos sudarymo“

20 1 1

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“

22 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl paramos Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

17 1 1

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

19 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

20 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

19 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 17, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., panaudos“

19 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijai“

18 0 0

2016 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

20 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.