Lapkritis

T1-316 Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

T1-317 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-318 Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 17, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., panaudos

 

T1-320 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, nustatymo

Aiškinamojo rašto priedai

Priedai

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-321 Dėl nepritarimo bendrojo naudojimo kelio įtraukimui į Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių sąrašą

T1-322 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-323 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pareigybių skaičiaus nustatymo

T1-324 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

T1-325 Dėl komisijos sudarymo

T1-326 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

T1-327 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-328 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijai

T1-329 Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo

T1-330 Dėl pritarimo projekto „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai

Priedas

T1-331 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei

T1-332 Dėl paramos Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo (patikslintas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

T1-333 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T1-334 Dėl žemės sklypo, esančio Kėkštų k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., pirkimo

T1-335 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp UAB „Bėgma“ ir Kretingos rajono savivaldybės

T1-336 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo

Priedai

T1-337 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

10 priedas

11 priedas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas