Spalis

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

24 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2016-2019 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

23 0 1

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

24 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“

22 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

21 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“

23 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl buto ir ūkinio pastato dalies pardavimo“

23 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių g. 23A, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl negyvenamųjų patalpų M. Valančiaus g. 5, Salantų mieste, Kretingos rajono savivaldybėje, nuomos“

22 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo centrui“

22 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“

19 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 2-1, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., panaudos“

22 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

22 0 0

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2000 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 256 „Dėl taksi stotelių išdėstymo schemos ir sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

19 0 4

2016 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

20 1 2
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.