Spalis

T1-295 Dėl buto ir ūkinio pastato dalies pardavimo

T1-296 Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių g. 23A, Kretingoje, nuomos

T1-297 Dėl negyvenamųjų patalpų M. Valančiaus g. 5, Salantų mieste, Kretingos rajono savivaldybėje, nuomos

T1-298 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo centrui

T1-299 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-300 Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 2-1, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., panaudos

T1-301 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2000 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 256 „Dėl taksi stotelių išdėstymo schemos ir sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-302 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Antikorupcinio vertinimo anketa

T1-303 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2016–2019 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

T1-304 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai

T1-305 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

T1-306 Dėl Kretingos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Priedas

T1-307 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo

T1-308 Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą

T1-309 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-310 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas aiškinamasis raštas)

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas (patikslintas)

T1-311 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-312 Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-313 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (patikslintas sprendimo projektas)

Priedai (patikslintas priedas)

T1-314 Dėl nepritarimo bendrojo naudojimo kelio įtraukimui į Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių sąrašą

 T1-315 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas