Rugsėjis

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktore Veronika Keriniene“

23 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

17 0 4

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Žemaitės al., Kretingos m.“

24 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl projekto „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios – mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui“

23 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl lėšų projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ skyrimo“

22 1 1

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl lėšų skyrimo ir pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai“

Priedas

24 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl finansinių įsipareigojimų užtikrinimo ir pritarimo partnerystės sutarties priedui“

Priedas

24 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

22 0 1

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl žemės sklypų pirkimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-210 „Dėl viešo konkurso Kretingos rajono savivaldybės tarybai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigoms nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl leidimo švietimo įstaigų vadovams dirbti papildomą darbą“

17 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“ pakeitimo“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“

15 0 3

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl butų pardavimo“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl sutikimo nurašyti ir parduoti materialųjį turtą“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., panaudos“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl negyvenamųjų patalpų Minijos g. 26, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos rajono savivaldybėje, nuomos“

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo Kartenos miestelyje suteikimo“

Priedas

18 0 0

2016 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo“

11 0 7
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.