Rugsėjis

T1-262 Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

T1-263 Dėl butų pardavimo

T1-264 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-265 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T1-266 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui

T1-267 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

T1-268 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

T1-269 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Priedas

T1-270 Dėl sutikimo nurašyti ir parduoti materialųjį turtą

T1-271 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo Kartenos miestelyje suteikimo

Priedas

T1-272 Dėl Žemės sklypų pirkimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-273 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktore Veronika Keriniene

T1-274 Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo

T1-275 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo

T1-276 Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo

T1-277 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-278 Dėl negyvenamųjų patalpų Minijos g. 26, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos rajono savivaldybėje, nuomos

 T1-279 Dėl projekto „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios – mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui“

T1-280 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-210 „Dėl viešo konkurso Kretingos rajono savivaldybės tarybai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigoms nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas sprendimo projektas)

T1-281 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-282 Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., panaudos

T1-283 Dėl finansinių įsipareigojimų užtikrinimo ir pritarimo partnerystės sutarties priedui

Priedas

T1-284 Dėl lėšų skyrimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Žemaitės al., Kretingos m.“

T1-285 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“ pakeitimo

T1-286 Dėl lėšų projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ skyrimo (patikslintas sprendimo projektas)

T1-287 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

T1-288 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-289 Dėl leidimo švietimo įstaigų vadovams dirbti papildomą darbą

T1-290 Dėl Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorės Sigitos Jonaitienės darbo grafiko patvirtinimo

Priedas

T1-291 Dėl lėšų skyrimo ir pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai

Priedas

T1-292 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (patikslintas aiškinamasis raštas)

Priedai (patikslintas 2 priedas)

T1-293 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (patikslintas aiškinamasis raštas)

Priedas

Antikorupcinio vertinimo anketa

T1-294 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas