Rugpjūtis

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktore Biruta Mikiene“

25 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktoriaus pareigas, Palmira Jurgiliene“

23 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriumi Vaidučiu Butkumi“

25 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

23 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

23 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“

19 1 5

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl pritarimo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ jungtinės veiklos sutarčiai ir finansavimui“

Priedas

25 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2016 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-99 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016–2017 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

18 0 5

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficiento ir priemokos nustatymo“

21 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2016 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“

19 0 3

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl buto Nr. 1 Sodžiaus g. 15-1, Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., pirkimo“

22 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo ir buto pardavimo“

22 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Kartenos mokyklai-daugiafunkciam centrui“

21 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos švietimo įstaigoms“

21 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

21 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kretingos motobolo klubui“

20 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

20 0 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

19 1 0

 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

19 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.