Rugpjūtis

T1-233 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Kartenos mokyklai-daugiafunkciam centrui

T1-234 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos švietimo įstaigoms

T1-235 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

T1-236 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kretingos motobolo klubui

T1-237 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo

T1-238 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-239 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-240 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo ir buto pardavimo

T1-241 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2000 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 256 „Dėl taksi stotelių išdėstymo schemos ir sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-242 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-243 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo

Priedas

T1-244 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-245 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo

Priedai

T1-246 Dėl buto Nr. 1 Sodžiaus g. 15-1, Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., pirkimo

  T1-247 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-248 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktoriaus pareigas, Palmira Jurgiliene

T1-249 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-251 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktore Biruta Mikiene

T1-252 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriumi Vaidučiu Butkumi

T1-253 Dėl pritarimo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ jungtinės veiklos sutarčiai ir finansavimui

Priedas

T1-254 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-99 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016– 2017 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

T1-255 Dėl lėšų skyrimo projektui „Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje“

T1-256 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2016 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

T1-257 Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo

T1-258 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2016 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-259 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

T1-260 Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficiento ir priemokos nustatymo

T1-261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.


Tarybos narių balsavimų rezultatai

Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas