Gegužė

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2015 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

21 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

21 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

16 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2016 metams nustatymo“

18 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

18 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

Priedas

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

19 0 3

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2016 m.“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl jaunimo problemų sprendimo Kretingos rajono savivaldybėje 2016-2018 m. priemonių plano patvirtinimo“

19 0 3

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl pritarimo steigti Švento Jokūbo Kelio savivaldybių asociaciją“

21 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai“

21 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai“

20 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl vietos gyventojų apklausos“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, pakeitimo“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, valstybės trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

19 0 3

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui ir lėšų skyrimo“

21 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl sutikimo perimti turtą“

21 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl Etikos komisijos pirmininko skyrimo“

21 0 1

2016 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.