Gegužė

T1-159 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T1-160 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

 T1-161 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

 T1-162 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2016 metams nustatymo

 T1-163 Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

Papildoma informacija prie aiškinamojo rašto

 T1-164 Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

T1-165 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-166 Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

Priedas

T1-167 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo

T1-168 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, valstybės trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

T1-169 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

T1-170 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-171 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai

T1-172 Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

 T1-173 Dėl pritarimo steigti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją

T1-174 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

T1-175 Dėl vietos gyventojų apklausos

T1-176 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo ir patikslinimo

Priedai

T1-177 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

T1-178 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo“ pakeitimo

T1-179 Dėl Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

1 priedas

2 priedas

 T1-180 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

T1-181 Dėl jaunimo problemų sprendimo Kretingos rajono savivaldybėje 2016-2018 m. priemonių plano patvirtinimo

T1-182 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2016 m.

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-183 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai

T1-184 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2015 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-185 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

T1-186 Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui ir lėšų skyrimo

T1-187 Dėl sutikimo perimti turtą

T1-188 Dėl Etikos komisijos pirmininko skyrimo

T1-189 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-190 Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo

T1-191 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.