Balandis

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

22 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

22 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2015 metų ataskaitos“

Priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2015 metų ataskaitos“

Priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2015 metų ataskaitos“

Priedas

22 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2015 metų ataskaitos“

Priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2015 metų ataskaitos“

Priedas

11 5 6

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“

19 2 1

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos dienos veiklos centro vadovo 2015 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

18 0 2

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

19 0 2

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 1

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl 2014–2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. įgyvendinamų priemonių“

Priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

15 5 1

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“

20 0 1

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

18 0 1

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ pakeitimo“

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinei mokyklai“

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais“

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

21 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2017-2019 m. prioritetų sąrašo Tvirtinimo“

22 0 0

2016 m. balandžio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Stepono Baltuonio atsistatydinimo iš užimamų pareigų“

11 4 6
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.