Balandis

T1-129 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinei mokyklai

T1-130 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

T1-131 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

T1-132 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-133 Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2015 metų ataskaitos

Priedas

T1-134 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2015 metų ataskaitos

Priedas

T1-135 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo

T1-136 Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

T1-137 Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2015 metų ataskaitos

Priedas

T1-138 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo

T1-139 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-140 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos dienos veiklos centro vadovo 2015 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms

1 priedas

2 priedas

T1-141 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

T1-142 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

T1-143 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-429 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų skyrimo tvarkos ir skatinimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-144 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2015 metų ataskaitos

Priedas

T1-145 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

T1-146 Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais

T1-147 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

T1-148 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T1-149 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-150 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-151 Dėl 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Priedas

 T1-152 Dėl 2014–2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. įgyvendinamų priemonių

Priedas

T1-153 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-154 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ pakeitimo

T1-155 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2015 metų ataskaitos

Priedas

T1-156 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo ir patikslinimo

Priedai

T1-157 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2017-2019 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

T1-158 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Stepono Baltuonio atsistatydinimo iš užimamų pareigų

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.