Kovas

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl pritarimo 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2015 metų veiklos ataskaitų ir 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo“

Priedai (~174 MB)

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

Priedo 3 priedas

21 0 4

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

22 0 2

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl 2015 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl 2015 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro vadovo 2015 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2015 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2015 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016-2017 mokslo metams nustatymo“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

17 1 7

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

20 0 5

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo“

25 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 1

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl pritarimo „Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai 2016-2018 metams“ ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

23 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valdyti panaudos pagrindais“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kretingos krepšinio klubui“

23 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl žemės sklypų (dalių) paėmimo visuomenės poreikiams“

Priedas

23 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 3

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“

23 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-293 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-436 „Dėl komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“ dalinio pakeitimo“

23 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-145 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo“ pakeitimo“

24 0 0

2016 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.