Kovas

T1-73 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

T1-75 Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-76 Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-77 Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-78 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

T1-79 Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo

T1-80 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

T1-81 Dėl darbo grupės sudarymo

T1-82 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-293 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-436 „Dėl komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“ dalinio pakeitimo

T1-83 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-84 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo

T1-85 Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

T1-86 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kretingos krepšinio klubui

T1-87 Dėl pritarimo 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

T1-88 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

T1-89 Dėl žemės sklypų (dalių) paėmimo visuomenės poreikiams

Priedas

T1-90 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro vadovo 2015 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms

1 priedas

2 priedas

T1-91 Dėl 2015 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-92 Dėl pritarimo „Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai 2016-2018 metams“ ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui

1 priedas

2 priedas

T1-93 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-94 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2015 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-95 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-96 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2015 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-97 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-98 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valdyti panaudos pagrindais

T1-99 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-100 Dėl 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-101 Dėl 2015 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-102 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo

T1-104 Dėl 2015 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-105 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-106 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-107 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-108 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-109 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-110 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016-2017 mokslo metams nustatymo

T1-111 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T1-112 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

T1-113 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei

T1-114 Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2015 metų veiklos ataskaitų ir 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo

Priedai (174 MB)

T1-115 Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

T1-116 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-117 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-118 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei

T1-119 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui

T1-120 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei

T1-121 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui

T1-122 Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-123 Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

T1-124 Dėl 2015 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-125 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

Priedo 3 priedas

T1-126 Dėl seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-127 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-145 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo“ pakeitimo

T1-128 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-447 „Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.