Vasaris

T1-38 Dėl Snieguolės Šlyžiuvienės skyrimo Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ direktore

T1-39 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-40 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo

Priedas

T1-41 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-42 Dėl 2015 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-43 Dėl 2015 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-44 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Priedas

T1-45 Dėl pavedimo vertinti ir rengti išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus

T1-46 Dėl 2015 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-47 Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-48 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo

Priedas

T1-49 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo

Priedas

T1-50 Dėl pritarimo projekto „Pažink vakarų krantą“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo

Priedas

  T1-51 Dėl kiemo statinių Mokyklos g. 25, Rūdaičių k., ir Motiejaus Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kretingos r. sav., nurašymo

T1-52 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijai

T1-53 Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo

Priedas

T1-54 Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Priedai

T1-55 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

T1-56 Dėl 2015 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-57 Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

T1-58 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedai

Lentelės

T1-59 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-60 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2012-2015 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Priedo priedas

T1-61 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai

Priedas

T1-62 Dėl pritarimo projekto „Žemaitijos istorinio – religinio kelio sklaida e. Rinkodaros priemonėmis“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo

Priedas

T1-63 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016-2021 metų turizmo rinkodaros strategijos tvirtinimo

Priedas

T1-64 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai

Priedas

T1-65 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planui ir gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimui

Priedai

Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas

T1-66 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013 – 2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Priedas

T1-67 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2016 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo

T1-68 Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose

T1-69 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-70 Dėl pritarimo projekto „Bernardinų takais“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo

Priedas

T1-71 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T1-72 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.