Sausis

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl pritarimo Kretingos miesto vietos veiklos grupės parengtai Kretingos miesto 2016-2022 m. plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos įgyvendinimo“

Priedas

24 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl lėšų skyrimo“

24 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“

24 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“

16 4 4

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusios Lietuvos Respublikos pilietės palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“ (neskelbiamas)

24 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

22 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2016 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016 metams patvirtinimo“

Priedas

20 2 1

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kretingos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą“

13 5 5

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2–7 „Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

22 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas (neskelbiamas)

23 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“ pakeitimo“

17 2 4

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 227  dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

21 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios“

20 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo“

20 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų  priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-299 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo“

21 0 1

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

20 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-206 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. Pabrėžos g. 8, Kretingoje, panaudos“ pripažinimo netekusiu galios“

17 0 4

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl valstybės turto perėmimo“

21 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

15 2 4

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“

21 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ 

20 0 0

2016 m. sausio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas 

20 0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.