Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėjas
Darius Martinkus

Viešų ir privačių interesų deklaracija
401 +370 445 76231 +370 696 85408 darius [dot] martinkus [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotojas
 
402 +370 445 74139    
Vyr. specialistė
Jolanta Mickevičienė
402 +370 445 40917   jolanta [dot] mickeviciene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Lukrecija Lengvinė
402 +370 445 74138   lukrecija [dot] lengvine [at] kretinga [dot] lt

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

1. Organizuoja ir koordinuoja rajono plėtros plano ir kitų strateginio planavimo dokumentų rengimą.

2. Teikia rajono Tarybai derinti ir tvirtinti savivaldybės parengtus strateginio planavimo dokumentus.

3. Vykdo savivaldybės plėtros ir veiklos planų monitoringą (priežiūrą).

4. Teikia pasiūlymus dėl rajono vystymo ir prioritetų.

5. Organizuoja ir koordinuoja rajono ekonominės – socialinės plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą.

6. Rengia ir vykdo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo programą.

7. Rengia savivaldybės plėtros programą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

8. Bendradarbiauja su kitų savivaldybių, valstybių įstaigomis ir organizacijomis rajono plėtros klausimais.

9. Organizuoja savivaldybės investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą.

10. Organizuoja ES finansuojamų projektų, susijusių su savivaldybei priklausančiais objektais, rengimą ir įgyvendinimą.

11. Organizuoja bendrų projektų su užsienio šalių institucijomis rengimą ir įgyvendinimą.

12. Teikia metodinę paramą organizuojant bendruomenių projektų rengimą ir įgyvendinimą.

13. Renka ir teikia informaciją apie įvairius fondus , galinčius finansuoti įvairius projektus ir programas rajone.

14. Dalyvauja formuojant savivaldybės programinį biudžetą.

15. Užmezga, plėtoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio partneriais.

16. Kaupia, sistemina teisinę metodinę medžiagą investicinio strateginio planavimo klausimais ir šiais klausimais konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus.