Sausis

T1-353 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo“ pakeitimo

T1-1 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-2 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2–7 ,,Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

T1-3 Dėl valstybės turto perėmimo

T1-4 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T1-5 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-6 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-206 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. Pabrėžos g. 8, Kretingoje, panaudos“ pripažinimo netekusiu galios

T1-7 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo N. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-8 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas (neskelbiamas)

T1-9 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

T1-10 Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016 metams patvirtinimo

Priedas

T1-11 Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo

T1-13 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-14 Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo

T1-15 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

T1-16 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-299 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-17 Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje

T1-18 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos

T1-19 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusios Lietuvos Respublikos pilietės palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (neskelbiamas)

T1-20 Dėl lėšų skyrimo

T1-21 Dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“

T1-22 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“ pakeitimo

T1-23 Dėl sutikimo reorganizuoti Kretingos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą

T1-24 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-25 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų tvirtinimo

Priedas

T1-26 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo

T1-27 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2016 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-28 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“

T1-29 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios

T1-30 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo

T1-31 Dėl Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

T1-32 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

T1-33 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-34 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

T1-35 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitos

Priedas

T1-36 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-37 Dėl pritarimo Kretingos miesto vietos veiklos grupės parengtai Kretingos miesto 2016-2022 m. plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos įgyvendinimo

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.