Gruodis

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl Sigitos Jonaitienės skyrimo į Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorės pareigas“

23 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

18 4 2

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

18 0 6

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių“

23 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas (neskelbiamas)

24 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos 2016–2020 m. programos patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-297 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-81 „Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“

24 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrai“

23 0 1

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo“

20 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2016–2018 m. programos tvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl buto pardavimo“

20 0 1

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Salantų kultūros centrui“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms“

Priedas

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl negyvenamųjų patalpų Atžalyno g. 4-3, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., nuomos sutarties atnaujinimo“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo“

21 0 0

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedas

11 5 3

2015 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje“

1 priedas

2 priedas

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.