Gruodis

T1-326 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-327 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-328 Dėl lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo

T1-329 Dėl Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2016–2018 m. programos tvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

T1-330 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo

T1-331 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas (neskelbiamas)

T1-332 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje

1 priedas

2 priedas

T1-333 Dėl buto pardavimo

T1-334 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-335 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

T1-336 Dėl negyvenamųjų patalpų Atžalyno g. 4-3, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., nuomos sutarties atnaujinimo

T1-337 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo

T1-338 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-297 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo

T1-339 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrai

T1-340 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo

T1-341 Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo

T1-342 Dėl Sigitos Jonaitienės skyrimo į Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorės pareigas

T1-343 Dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių

T1-344 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų tvirtinimo

Priedas

T1-345 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos 2016-2020 m. programos patvirtinimo

Priedas

T1-346 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos

T1-347 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Salantų kultūros centrui

T1-348 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms

Priedas

T1-349 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-81 „Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-350 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano sumažinimo ir patikslinimo

Priedai

T1-351 Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano tvirtinimo

Priedas

T1-352 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 

 Posėdžio protokolas 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.