Lapkritis

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

25 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano sumažinimo ir patikslinimo“

Priedai

20 0 5

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“

Priedas (neskelbiamas)

23 0 2

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

Priedai

23 2 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 1

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“

21 2 2

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“

Priedas

24 0 1

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“

24 0 1

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

25 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2016-2018 metų programos tvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

23 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

23 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

23 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Kretingos muziejui, Kretingos rajono kultūros centrui ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo“

22 0 1

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

24 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl religinės bendruomenės buveinės registravimo“

24 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl negyvenamųjų patalpų Darbėnų g. 21, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., nuomos sutarties atnaujinimo“

24 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl inžinerinių statinių Vilniaus g. 18, Kretingos m., nurašymo“

23 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

25 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2015 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-385 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo“

25 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.