Rugsėjis

T1-260 Dėl butų pardavimo (neskelbiamas)

T1-261 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

T1-262 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir naujų gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedai

T1-263 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-264 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-265 Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-266 Dėl Ingridos Mineikienės atleidimo iš Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigų (neskelbiamas)

T1-267 Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties projektui

Priedas

T1-268 Dėl Zinos Viskontienės atleidimo iš Kretingos rajono Vydmantų lopšelio–darželio „Pasagėlė“ direktorės pareigų (neskelbiamas)

T1-269 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T1-270 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

T1-271 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo piniginių normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos bei dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginės normos patvirtinimo“ pakeitimo

T1-272 Dėl komisijos sudarymo

T1-273 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedai

T1-274 Dėl įgaliojimo

T1-275 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo

Priedas

T1-276 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo

T1-277 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimo Nr. T2-172 „Dėl žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-278 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2015 - 2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

 T1-279 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija ir Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimo Nr. 96 2 punkto bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-09-27 sprendimo Nr. 128 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo

T1-280 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 - 2017 m. aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsenos programos tvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

T1-281 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-282 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-32 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

 

 Posėdžio protokolas 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.