Rugpjūtis

T1-232 Dėl sandorio sudarymo

T1-233 Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų II-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo

T1-234 Dėl paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo

T1-235 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo

T1-236 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų, skatinimo bei materialinės pašalpos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

T1-237 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-238 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo

T1-239 Dėl 2015 m. vasario 27 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-32 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

T1-240 Dėl pritarimo teikti stacionarines geriatrijos profilio paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje

T1-241 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedai

T1-242 Dėl Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

Priedas

T1-243 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

T1-244 Dėl Adelės Jonauskienės atleidimo iš Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos direktorės pareigų (neskelbiamas)

T1-245 Dėl Verutės Keblienės atleidimo iš Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės pareigų (neskelbiamas)

T1-246 Dėl Irenos Dukštienės atleidimo iš Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorės pareigų (neskelbiamas)

T1-247 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo

T1-248 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-741 pakeitimui

Priedas

T1-249 Dėl komisijos sudarymo

T1-250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo

Priedai

T1-251 Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo

T1-252 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2015 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-253 Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties projektui

Priedas

T1-254 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Aiškinamojo rašto priedai

Priedas

T1-255 Dėl pritarimo projekto „Kretingos rajono Rūdaičių ir Vydmantų kadastrinių vietovių dalies lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas“ jungtinės veiklos sutarties projektui

Priedas

T1-256 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklose nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

T1-257 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

T1-258 Dėl Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Priedo priedai

T1-259 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

 Posėdžio protokolas 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.