Viešojo pirkimo komisija

Viešojo pirkimo komisijos nariai:
  • Darius Martinkus – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas;
  • Rima Lukauskienė – Statybos skyriaus vedėja, narė;
  • Edita Samalienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, narė;
  • Sonata Skominienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė;
  • Sandra Šimkutė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, narė;
  • Violeta Turauskaitė – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė.

 

Darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, viešų ir privačių interesų deklaracijos:

Viešų ir privačių interesų deklaracijų paieška