Birželis

T1-195 Dėl butų Šilo g. 24-3, Valėnų k., Žalgirio sen., Kretingos r., ir Mokyklos g. 4-2, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r., pardavimo

T1-196 Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo

T1-197 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-198 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo

T1-199 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų I-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo

T1-200 Dėl negyvenamosios patalpos nuomos

T1-201 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. T2-28 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-202 Dėl Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo

T1-203 Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo

T1-204 Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo

T1-205 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais

T1-206 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl tėvų (globėjų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos mėnesio atlygio už vieno mokinio priežiūrą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo“ pakeitimo

T1-207 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-208 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas (neskelbiamas)

T1-209 Dėl negyvenamųjų patalpų, J. Pabrėžos g. 4-2, Kretingos m., nuomos

T1-210 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013–2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-211 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-212 Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo

T1-213 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-214 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-215 Dėl Etikos komisijos pirmininko skyrimo

T1-216 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo, pareigybės kategorijos nustatymo

Priedas

T1-217 Dėl 2014–2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. įgyvendinamų priemonių

T1-218 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

T1-219 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo

T1-220 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

T1-221 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

T1-222 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

T1-223 Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo

T1-224 Dėl etikos komisijos sudarymo

T1-225 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

Priedas

T1-226 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo

Priedas

T1-227 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos miesto seniūnijoje suteikimo ir pakeitimo

Priedas

T1-228 Dėl paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo

T1-229 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimo Nr. T2-259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

T1-230 Dėl Ilgosios gatvės pavadinimo Salantų miesto seniūnijoje suteikimo ir Jaunimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Priedas

 T1-231 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo

 

 Posėdžio protokolas 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.