Gegužė

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

17 0 6

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl 2015 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“

23 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2016 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-32 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T2-110 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Kretingos socialinių paslaugų centro direktorei Berutai Dirvonskienei nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų I-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai - Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako tiesimo specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl Paramos teikimo komisijos sudarymo“

25 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“

22 0 2

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“

21 0 3

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl komisijos sudarymo“

17 0 5

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo“

17 2 5

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“

23 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl pritarimo sutarčiai dėl partnerystės ir bendradarbiavimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr. T2-27 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T2-174 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo“

22 0 1

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl kultūros paveldo statinių nuomos“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

22 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise SĮ „Kretingos komunalininkas“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl kaimo bendruomenės „Naujoji Šukė“ buveinės adreso registravimo“

23 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl kiemo statinių Savanorių g. 58 ir Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., nurašymo“

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo“

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.