Gegužė

T1-155 Dėl 2015 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

T1-156 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2016 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

T1-157 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų I-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo

T1-158 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise SĮ „Kretingos komunalininkas“

T1-159 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

T1-160 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

T1-161 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

T1-162 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

T1-163 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

T1-164 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

T1-165 Dėl kultūros paveldo statinių nuomos

T1-166 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-167 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T2-110 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Kretingos socialinių paslaugų centro direktorei Berutai Dirvonskienei nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-168 Dėl kiemo statinių Savanorių g. 58 ir Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., nurašymo

T1-169 Dėl kaimo bendruomenės „Naujoji Šukė“ buveinės adreso registravimo

T1-170 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

T1-171 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-172 Dėl etikos komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo

T1-173 Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo

T1-174 Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo

T1-175 Dėl pritarimo sutarčiai dėl partnerystės ir bendradarbiavimo

Priedas

T1-176 Dėl administracinės komisijos sudarymo

T1-177 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T2-174 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo

T1-178 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-179 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

T1-180 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-32 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

T1-181 Dėl Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai–Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako tiesimo specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

T1-182 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedai

T1-183 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr. T2-27 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

T1-184 Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo

T1-185 Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-186 Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo

T1-187 Dėl komisijos sudarymo

T1-188 Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo

T1-189 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-190 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-191 Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

T1-192 Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

T1-193 Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo

T1-194 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo

 

 Posėdžio protokolas 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.