Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

2015-05-07 Kretingos rajono savivaldybės administracijos organizuoto supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu, pirkimo procedūros pasibaigė.