Lapkritis

 2007 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto asignavimų pakeitimo

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-323 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metrų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Priedai

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-324 Dėl 2007 m. Kretingos rajono savivaldybės nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo

Priedai

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-325 Dėl iš Valstybės biudžeto gautų lėšų, skirtų ugdymo priemonėms įsigyti, paskirstymo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-326 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių aprašo patvirtinimo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-327 Dėl Kretingos rajono mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.T2-282 patikslinimo

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-328 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos patvirtinimo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-329 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, planavimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-330 Dėl 2008 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-331 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų juridiniams asmenims

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-332 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo rajono gyventojams

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-333 Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-334 Dėl specialiojo plano Kluonalių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-335 Dėl žemės sklypo Žiogelių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Inžinerinių tinklų planas

Pagrindinis brėžinys

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-336 Dėl žemės sklypo Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-337 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 – 2009 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-338 Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-339 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 31 d. sprendimo Nr.189 „Dėl Dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija ir Kretingos rajono tarybos 1997 12 22 sprendimo Nr.96 2 punkto bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001 09 27 sprendimo Nr.128 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-340 Dėl Dienos veiklos centro etatų

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-341 Dėl mokytojo padėjėjo etatų steigimo Kretingos rajono Salantų ir Pranciškonų gimnazijose ir Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-342 Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš gyvenamųjų patalpų apskaitos

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-343 Dėl negyvenamųjų patalpų J.K.Chodkevičiaus g.10, Kretingoje, panaudos

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-344 Dėl patalpų Senosios Įpilties k., Darbėnų seniūnijoje, panaudos

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-345 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-346 Dėl savivaldybės turto perdavimo Kartenos seniūnijai

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-347 Dėl savivaldybės turto perdavimo Kūlupėnų seniūnijai

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-348 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro akreditavimo ir kategorijos suteikimo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-349 Dėl Kretingos Simono Daukanto vidurinės mokyklos nuostatų tvirtinimo

Priedas

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-350 Dėl konkurso „Geriausias Kretingos rajono smulkaus ir vidutinio verslo atstovas“ nuostatų patvirtinimo bei komisijos sudarymo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-351 Dėl Gedimino Žilio skyrimo SĮ „Kretingos komunalininkas“ valdybos nariu ir valdybos pirmininku

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-352 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr.T2-336 pakeitimo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-353 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr.T2-251 pakeitimo

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-354 Dėl 2008 metų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-355 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo