Balandis

2015 m. balandžio 10 d. tarybos posėdis  

2015 m. balandžio 10 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo“

25 0 0

2015 m. balandžio 10 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo“

25 0 0

2015 m. balandžio 10 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“

25 0 0

2015 m. balandžio 10 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“

25 0 0

 

2015 m. balandžio 23 d. tarybos posėdis  

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš savivaldybės kontrolieriaus pareigų“

24 0 0

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“

25 0 0

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo“

17 3 5

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“

25 0 0

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės merui“

25 0 0

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“

25 0 0

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“

25 0 0

2015 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“

25 0 0

 

2015 m. balandžio 30 d. tarybos posėdis  

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

21 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas (neskelbiamas)

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

22 0 1

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro vadovo 2014 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai“

Priedas

21 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl leidimo Kretingos muziejui įsigyti lengvąjį automobilį“

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl savivaldybės turto investavimo“

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų I-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo“

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“

19 0 4

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bei jų dalių pardavimo, gautų lėšų apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

20 0 2

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“

Priedai

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, jo keitimo ir sutarčių formų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2014 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2014 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2014 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2014 metų ataskaitos“

Priedas

21 0 2

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2014 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko ūkinės veiklos nepriklausomo audito“

23 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18, Kretingos m., nuomos sutarties atnaujinimo“

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

19 0 3

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

21 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

21 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo“

21 1 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo“

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

22 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-23 sprendimo Nr. T2-114 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės merui“ pakeitimo“

20 0 0

2015 m. balandžio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-10 sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“

19 0 0

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.