Kovas

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro ir direktoriaus 2014 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

22 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei“

22 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2014 metų veiklos ir finansinei ataskaitai“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

21 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl 2014 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl 2014 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl 2014 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl 2014 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2014 metų veiklos ataskaitų ir 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo“

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Veiklos ataskaitos

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2015–2016 mokslo metams nustatymo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai“

22 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

22 0 1

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl pritarimo 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2016–2018 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

21 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014–2016 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2014 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas (neskelbiamas)

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T2-382 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Priedas

20 0 3

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl konsultacinės darbo grupės sudarymo“

20 0 3

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl pritarimo Kretingos miesto vietos veiklos grupės steigimo sutarties projektui“

Priedas

22 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl negyvenamųjų patalpų Klaipėdos g. 133C, Kretingoje, panaudos“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.