Kovas

65 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2014 metų veiklos ir finansinei ataskaitai

1 priedas

2 priedas

66 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

67 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedas

68 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

69 Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

70 Dėl Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų tvirtinimo

Priedas

 71 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

72 Dėl 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Priedas

 73 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei

 74 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui

 75 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui

 76 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei

 77 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei

 78 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 79 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 80 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

81 Dėl 2014 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

82 Dėl 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

83 Dėl 2014 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

84 Dėl 2014 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

85 Dėl 2014 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

86 Dėl konsultacinės darbo grupės sudarymo

87 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas (neskelbiamas)

88 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T2-382 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 89 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 90 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

91 Dėl kultūros paveldo statinio Žemaičių g. 7, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., nuomos

92 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

93 Dėl negyvenamųjų patalpų Klaipėdos g. 133C, Kretingoje, panaudos

94 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

95 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro ir direktoriaus 2014 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

96 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

97 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

98 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2014 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

99 Dėl pritarimo 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

100 Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2015-2016 mokslo metams nustatymo

Priedas

 101 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai

 102 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2016-2018 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

104 Dėl leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

105 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Priedas

106 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2014 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedas

107 Dėl pritarimo Kretingos miesto vietos veiklos grupės steigimo sutarties projektui

Priedas

108 Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2014 metų veiklos ataskaitų ir 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo

Veiklos ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkiniai (170 MB)

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.