Vasaris

30 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

31 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje

32 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Darbėnų g. 21, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

 33 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2015 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo

Priedas 

 34 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl mokėjimo už Dienos veiklos centro teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 35 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

36 Dėl pritarimo 2012 - 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2013 metų ataskaitai

Priedas

37 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

38 Dėl 2014 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

39 Dėl 2015 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo

Priedas

40 Dėl 2014 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

41 Dėl 2015 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo

Priedas

42 Dėl 2014 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

43 Dėl 2015 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo

Priedas

44 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

45 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

 46 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo (neskelbiamas)

47 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Darželio g. 1-1, Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

48 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

 49 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

50 Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų turto nuomos mokesčio dydžio trumpalaikiams renginiams nustatymo

51 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos miesto seniūnijoje suteikimo

Priedas

52 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

53 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

54 Dėl 2014 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

55 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo

56 Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

57 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

58 Dėl negyvenamųjų patalpų naudojimo servituto nustatymo

Priedas

59 Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo

60 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Povilui Černeckiui (neskelbiamas)

61 Dėl 2015 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo

Priedas

62 Dėl pritarimo Kretingos miesto vietos veiklos grupės steigimo sutarties projektui

Priedas

63 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

64 Dėl pritarimo Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos projekto ,,Mus vienija skaudi istorija ir noras gyventi saugioje ateityje“ vykdymui

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.