Sausis

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiamas)

20 1 4

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo likusių lėšų paskirstymo“

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-351 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo dienos veiklos centro direktorei Birutei Viskontienei“

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-11-28 sprendimo Nr. T2-348 „Dėl priedo darbuotojams už tiesioginį darbą su invalidais“ pripažinimo netekusiu galios“

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

22 0 1

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos“

Priedas

21 0 2

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl žemės sklypų nuomos“ (neskelbiamas)

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos rajono biuro buveinės adreso registravimo“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl sutikimo perimti turtą“

22 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl negyvenamųjų patalpų Atžalyno g. 4-3, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. nuomos“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl negyvenamų patalpų ir futbolo aikščių Savanorių g. 23A, Kretingos m., nuomos“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Laukžemės g. 9-2, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

23 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“

22 0 0

2015 m. sausio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl pritarimo asociacijos sutarties projektui“

Priedas

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.