Sausis

1 Dėl Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos rajono biuro buveinės adreso registravimo

 2 Dėl sutikimo perimti turtą

3 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje nuomos

4 Dėl negyvenamųjų patalpų Atžalyno g. 4-3, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. nuomos

5 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

6 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

7 Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

8 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių (neskelbiamas)

9 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10 Dėl žemės sklypų nuomos (neskelbiamas)

11 Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui

 12 Dėl 2015 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo

13 Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo

14 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Dienos veiklos centro direktorei Birutei Viskontienei (neskelbiamas)

15 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-11-28 sprendimo Nr. T2-348 „Dėl priedo darbuotojams už tiesioginį darbą su invalidais“ pripažinimo netekusiu galios

 16 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

17 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-351 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

19 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos

Priedas

20 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

 21 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Laukžemės g. 9-2, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

 22 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

 23 Dėl negyvenamų patalpų ir futbolo aikščių Savanorių g. 23A, Kretingos m., nuomos

24 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 25 Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo likusių lėšų paskirstymo

26 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai

Priedas

27 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

 28 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2014 metų veiklos ataskaitai

Priedas

29 Dėl pritarimo asociacijos sutarties projektui

Priedas

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.