Gruodis

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-375 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedai

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-376 „Dėl žemės mokesčio už 2014 metus“ (neskelbiamas)

20 1 1

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-377 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2015 - 2018 m. tvirtinimo“

Priedas

20 0 1

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“

21 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-379 „Dėl savivaldybė įmonės „Kretingos komunalininkas“ savininko kapitalo padidinimo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-380 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-344 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos surinkimo administravimo kainos nustatymo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-381 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-382 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 2

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-383 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

21 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-384 „Dėl Kretingos rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-385 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-387 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-388 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T2-230 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-389 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-390 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo“ pakeitimo“

21 0 1

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-391 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-392 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-393 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-394 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo statinių nuomos konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-395 „Dėl kultūros paveldo statinio Žemaičių g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., nuomos“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-396 „Dėl sutikimo perimti turtą“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-397 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

2 priedas

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-398 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

2014 m. gruodžio 18 d. tarybos sprendimas Nr. T2-399 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-03-20 sprendimo Nr. T2-76 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo išlaidų, namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbų, namui priskirtos teritorijos priežiūros, bendrojo naudojimo patalpų valymo tarifų bei bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.