Gruodis

381 Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo

382 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo

383 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

384 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

385 Dėl kultūros paveldo statinio Žemaičių g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., nuomos

386 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo statinių nuomos konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

387 Dėl Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

388 Dėl sutikimo perimti turtą

389 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“ pakeitimo

390 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-344 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos surinkimo administravimo kainos nustatymo“ pakeitimo

391 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

Aiškinamasis raštas

 392 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma 

393 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo“ pakeitimo

394 Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

395 Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

396 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

397 Dėl Kretingos rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

398 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2015 - 2018 m. tvirtinimo

Priedas

399 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T2-230 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo

400 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

401 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

402 Dėl žemės mokesčio už 2014 metus sumažinimo (neskelbiamas)

403 Dėl savivaldybė įmonės „Kretingos komunalininkas“ savininko kapitalo padidinimo

404 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybių skaičiaus nustatymo

405 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo

Priedai

406 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-03-20 sprendimo Nr. T2-76 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo išlaidų, namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbų, namui priskirtos teritorijos priežiūros, bendrojo naudojimo patalpų valymo tarifų bei bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai 

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.