Rugsėjis

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl Loretos Jurgutienės skyrimo Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos direktorės pareigoms“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl Rimos Narkienės skyrimo Kretingos rajono Rūdaičių mokyklos direktorės pareigoms“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Juliaus Gindulio darbo santykių“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2014 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“ (neskelbiamas)

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimo Nr. T2-200 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

20 0 1

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., pardavimo“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl kainų už prekybos vietas turgavietėje (prekyvietėje) nustatymo“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-15 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą Kretingos rajone nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013-2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012-08-30 sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimo Nr. T2-197 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-248 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo Nr. 213 „Dėl lietaus nuotėkų surinkimo ir nuvedimo, namo bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotėkų tinklų priežiūros, vieno vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo tarifų, daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose patiekto šalto vandens kiekio nustatymo, paskirstymo, atsiskaitymo su vandens tiekėju ir namo bendro naudojimo tinklų aptarnavimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo“

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“ (neskelbiamas)

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl pritarimo vykdyti kultūros infrastruktūros ir kultūros paveldo aktualizavimo projektus“

19 0 1

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-157 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

20 0 0

2014 m. rugsėjo 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl Paramos verslui skyrimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“

Priedas

20 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.