Rugsėjis

258 Dėl buto Turgaus a. 19-1, Darbėnų mstl., Kretingos r., pardavimo

259 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

260 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

261 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai

262 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (neskelbiamas)

263 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimo Nr. T2-200 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

264 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo T2-198 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Priedas

265 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo

266 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-248 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ pakeitimo

267 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimo Nr. T2-197 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Priedas

268 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo Nr. 213 „Dėl lietaus nuotėkų surinkimo ir nuvedimo, namo bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotėkų tinklų priežiūros, vieno vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo tarifų, daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose patiekto šalto vandens kiekio nustatymo, paskirstymo, atsiskaitymo su vandens tiekėju ir namo bendro naudojimo tinklų aptarnavimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

269 Dėl kainų už prekybos vietas turgavietėje (prekyvietėje) nustatymo

270 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012-08-30 sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ pakeitimo

271 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo T2-15 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą Kretingos rajone nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

272 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo

273 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2014 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo

274 Dėl Juliaus Gindulio darbo santykių

275 Dėl Loretos Jurgutienės skyrimo Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos direktorės pareigoms

276 Dėl Rimos Narkienės skyrimo Kretingos rajono Rūdaičių mokyklos direktorės pareigoms

277 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013-2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Priedas

278 Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

279 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (neskelbiamas)

280 Dėl pritarimo vykdyti kultūros infrastruktūros ir kultūros paveldo aktualizavimo projektus

281 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-157 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

 282 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedas

 283 Dėl paramos verslui skyrimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo

Priedas

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.