Rugpjūtis

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-220 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-221 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo T2-5 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-222 „Dėl atnaujinto Kretingos miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 1 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

18 2 3

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-224 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-225 „Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

Priedas

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-226 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-227 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 metų kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2014-2015 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

20 0 3

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“

Priedas

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-230 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-231 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-232 „Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-233 „Dėl pritarimo teikti stacionarines geriatrijos profilio paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-234 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Kurmaičiuose, Padvariuose ir Klibiuose)“

22 0 1

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-235 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos miesto ir Kretingos rajono savivaldybių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ ir jungtinės veiklos sutarties projektui“

Priedas

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T2-186 „Dėl projekto „Pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m., įrengimo galimybių studijos parengimas“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-238 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimo Nr. T2-201 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-239 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5617/0001:61, 5617/0001:131, 5617/0001:223, 5617/0001:83, 5617/0001:179, 5617/0001:180) Šašaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-240 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-241 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-242 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-243 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejui“

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-245 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-246 „Dėl valstybės turto panaudos“

Priedas

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-248 „Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių g. 23A, Kretingoje, nuomos“

22 1 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-249 „Dėl sutikimo parduoti lengvąjį automobilį“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-250 „Dėl mokomojo korpuso pastato Vilniaus g. 20, Kretingos m., nurašymo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-251 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo“

23 0 0

2014 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimas T2-252 „Dėl sandėlio Savanorių g. 4, Kretingos m., nurašymo“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.