Tabako gaminių vartojimo kontrolė

Tabako gaminių kontrolę reglamentuoja LR Tabako kontrolės įstatymas, kurio 19 straipsnis nurodo, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama:

 • visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių teritorijose;
 • darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
 • bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;
 • visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems.
 • restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
 • transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.

 

 • Juridinio asmens valdymo organai privalo užtikrinti, kad juridinio asmens darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, taip pat kad matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie draudimą rūkyti, įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos) ir iškabinti jas nurodantys užrašai ar ženklai.
 • Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti.
 • Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.

 

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos Kretingos rajone įsigaliojo 2014-06-27 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-216 (priedai), kuriuo draudžiama rūkyti šiose viešose vietose:

 1. viešojo transporto keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo dengtose stotelėse;
 2. Pastauninko parke esančioje vaikų žaidimo aikštelėje, vasaros estrados teritorijoje ir poilsio teritorijoje, esančioje vakarinėje Kretingos r. kultūros centro pastato pusėje (nuo pastato iki Gimnazijos tvenkinio;
 3. Rotušės aikštės skvere;
 4. Kretingos miesto stadione, išskyrus rūkantiems numatytą ir ženklais ar užrašais nurodytą vietą;
 5. paplūdimio ir vaikų žaidimų aikštelių teritorijoje prie Dvaro parko I-ojo tvenkinio;
 6. Kretingos muziejaus teritorijoje, išskyrus rūkantiems numatytas ir ženklais ar užrašais nurodytas vietas;
 7. Salantų regioninio parko Kartenos ir Imbarės piliakalnių teritorijose.

 

Už rūkymą vietose, kuriose draudžiama tai daryti, ANK 492 straipsnyje numatyta administracinė nuobauda.