Rugpjūtis

225 Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo

226 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

227 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

228 Dėl savivaldybės turto panaudos

229 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

230 Dėl valstybės turto panaudos

Priedas

231 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejui

232 Dėl pritarimo teikti stacionarines geriatrijos profilio paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje

233 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

234 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos miesto ir Kretingos rajono savivaldybių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ ir jungtinės veiklos sutarties projektui

Priedas

235 Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5617/0001:61, 5617/0001:131, 5617/0001:223, 5617/0001:83, 5617/0001:179, 5617/0001:180) Šašaičių k., Kretingos r. sav, detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

236 Dėl atnaujinto Kretingos miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

237 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T2-186 „Dėl projekto „Pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m., įrengimo galimybių studijos parengimas“ pakeitimo

238 Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių g. 23A, Kretingoje, nuomos

239 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo T2-5 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

240 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

241 Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

Priedas

242 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

1 priedas

2 priedas

243 Dėl sutikimo parduoti lengvąjį automobilį

244 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

245 Dėl mokomojo korpuso pastato Vilniaus g. 20, Kretingos m., nurašymo

246 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

247 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 metų kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2014 - 2015 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

Priedas

248 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

249 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimo Nr. T2-201 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas“ pakeitimo

250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo

251 Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

252 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Priedas

253 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

254 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

255 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Kurmaičiuose, Padvariuose ir Klibiuose)“

256 Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo

257 Dėl sandėlio Savanorių g. 4, Kretingos m., nurašymo

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.