Mero pavaduotojo planuojami susitikimai

Darbotvarkė gali keistis.

 

Data Valanda Vieta Įvykis, kuriame dalyvauja mero pavaduotojas
2021-04-19 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
  09:00 Nuotolinis Dalyvaus pasitarime su rajono medicinos įstaigų atstovais
  15:00 Nuotolinis
Dalyvaus Kontrolės komiteto posėdyje
2021-04-20 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
2021-04-21 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
  14:00 Nuotolinis
Dalyvaus pasitarime su UAB „Indema“ atstovais
2021-04-22 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
  10:00 Nuotolinis
Dalyvaus pasitarime su AB „Telia Lietuva“ atstovais
  14:00 Nuotolinis Dalyvaus pasitarime su Kultūros ir sporto skyriaus specialistais
  16:00 Nuotolinis Dalyvaus pasitarime dėl Lean sistemos