Gegužė

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-160 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2015 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-161 „Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-162 „Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 metų plėtros plano tvirtinimo“

I dalis

II dalis

III dalis

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2015-2017 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-165 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2014 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-167 „Dėl kontrolės komiteto rekomendacijų UAB ,,Kretingos vandenys“ direktoriui bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“

18 2 3

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-168 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2013 metų ataskaitos“

Priedas

15 1 5

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-169 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo“

15 2 6

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-170 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-171 „Dėl dokumentų kopijų parengimo ir išlaidų atlyginimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-172 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo“

18 1 2

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-173 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-174 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“

22 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-175 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos reorganizavimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

22 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-176 „Dėl Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo ir Kretingos rajono Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-178 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-179 „Dėl 2013 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-180 „Dėl 2014-2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 2014 m. įgyvendinamų priemonių plano tvirtinimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-181 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir naujai steigiamos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų planų rengimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-182 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:799) Vytauto g. 5, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-183 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:398) Žemaičių g. 4, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-184 „Dėl 110 kv elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičiai specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

21 0 1

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl statinių tinkamos priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-186 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ papildymo“

22 0 1

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-187 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-188 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl savivaldybės turto panaudos“ dalinio pakeitimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-189 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-190 „Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

23 0 0

2014 m. gegužės 29 d. tarybos sprendimas T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

22 0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.