Gegužė

149 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2013 metų ataskaitos

Priedas

162 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2015 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

163 Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

Aiškinamojo rašto 1 priedas

Aiškinamojo rašto 2 priedas

164 Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

165 Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir naujai steigiamos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų planų rengimo

166 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo valstybės turto nurašymo

167 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

168 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl savivaldybės turto panaudos“ dalinio pakeitimo

169 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo

170 Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo

171 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

172 Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą

173 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:799) Vytauto g. 5, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

174 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:398) Žemaičių g. 4, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

175 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

176 Dėl 2013 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Ataskaita

177 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 2014 m. įgyvendinamų priemonių plano tvirtinimo

Priedai

178 Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos reorganizavimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

179 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2014 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo

180 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

181 Dėl Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo ir Kretingos rajono Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo

Priedas

182 Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

183 Dėl dokumentų kopijų parengimo ir išlaidų atlyginimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

184 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ papildymo

185 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl statinių tinkamos priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

186 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo

187 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo

II sprendimo projekto variantas

188 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo

189 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedas

190 Dėl 110 kv elektros perdavimo linijos Kretinga - Benaičiai specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

191 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2015-2017 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“ papildymo

192 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

 193 Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

194 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2020 metų plėtros plano tvirtinimo

I dalis

II dalis

III dalis

195 Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų UAB ,,Kretingos vandenys“ direktoriui bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.