Informacinių technologijų skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Vedėjas
Arūnas Benetis

Viešų ir privačių interesų deklaracija
204 +370 445 55215 +370 620 50565 arunas [dot] benetis [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotojas
Pranas Viršilas
204 +370 445 75115 +370 618 73826 pranas [dot] virsilas [at] kretinga [dot] lt
Kompiuterių sistemų specialistas
Vytautas Jonutis
317 +370 445 72141   vytautas [dot] jonutis [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė (viešiesiems ryšiams)
Inga Tirevičiutė
205 +370 445 72171 +370 620 25114 inga [dot] tireviciute [at] kretinga [dot] lt
Specialistas
Arūnas Paulauskas
      arunas [dot] paulauskas [at] kretinga [dot] lt

  

Uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

1. kurti ir vystyti Savivaldybės administracijoje šiuolaikinę informacinę aplinką;

2. formuoti ir vykdyti vientisą kompiuterizacijos ir informacinių technologijų politiką.

 

Skyrius atlieka šias funkcijas:

1. įgyvendina bendrą miesto ir rajono kompiuterizavimo politiką;

2. koordinuoja informacinės visuomenės plėtros procesą viešojo administravimo srityje;

3. prižiūri ir vysto Savivaldybės administracijos kompiuterinio ir telefoninio tinklo centrinį mazgą bei koordinuoja ir kontroliuoja padalinių lokaliųjų kompiuterinių tinklų vystymą;

4. vykdo ekspertizes, teikia pasiūlymus ir rengia ataskaitas kompiuterizacijos ir informacinių technologijų klausimais;

5. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja informacinių sistemų diegimą bei konsultuoja jų eksploatacijos klausimais;

6. organizuoja kompiuterinės įrangos gedimų šalinimo darbus;

7. atlieka Savivaldybės administracijos padalinių kompiuterių ir kompiuterių tinklo priežiūrą;

8. teikia centralizuoto programų naudojimo, tinklalapių kūrimo bei palaikymo, elektroninio pašto ir kitas internetines paslaugas;

9. rengia ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui ITS teikiamų paslaugų naudojimo, kompiuterinės ir programinės įrangos, apskaitos ir eksploatacijos taisykles;

10. konsultuoja Savivaldybės darbuotojus informacinių sistemų eksploatavimo ir informacinių technologijų klausimais;

11. organizuoja kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimą;

12. saugo Savivaldybės administracijos įsigytą programinės įrangos instaliacinę medžiagą, licencijas ir sertifikatus;

13. nuolat informuoja visuomenę apie Savivaldybės priimamus sprendimus, jų įgyvendinimą;

14. renka ir tvarko informaciją Savivaldybės interneto svetainei ir operatyviai ją atnaujina.