Balandis

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), panaudojimo 2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-247 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ skaičiuojamųjų mašinų ir mechanizmų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-64 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo“

20 0 2

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2013 metų veiklos ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl Kretingos muziejaus 2013 metų veiklos ataskaitų bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

22 1 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2013 metų veiklos ataskaitų bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl Dienos veiklos centro 2013 metų veiklos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Socialinių paslaugų centro 2013 metų veiklos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2013 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2013 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2013 metų ataskaitos“

Priedas

21 0 1

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2013 metų ataskaitos“

Priedas

22 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo nr.t2-86 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2013 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:404) Šventosios g. 52B, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl žemės sklypų Briedžio g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:58) Klaipėdos g. 127B, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl žemės sklypų Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:189) Liepų g. 19, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 1 2

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T2-235 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:522) Kiauleikių k, Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir paskirties pakeitimo“ pakeitimo“

22 1 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos seniūnijos Vydmantų kaimo Saulėtekio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl 28/100 dalių gyvenamojo namo Danės g. 23, Tolių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., nurašymo“

23 0 0

2014 m. balandžio 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.